Produkty

Zjistěte si své nároky při poškození zdraví na pracovišti

K pracovnímu úrazu nemusí dojít pouze přímo na pracovišti. Jestliže bychom to shrnuli do jedné věty, pak se o pracovní úraz jedná v případě, že újma na zdraví (nebo smrt zaměstnance) vznikla při plnění pracovních úkolů. Tím pádem se může jednat například i o pracovní cestu.

pracovní úraz

 • Jestliže došlo k újmě na zdraví před a po pracovní době či o přestávce, pak se musel úraz stát v areálu firmy nebo v místě výkonu práce.
  • Podrobně vše vysvětluje zákoník práce.

Pokud k nějaké podobné události došlo, je zapotřebí si zjistit, jaké má poškozený nároky na náhradu.

 1. Náhrada škody na zdraví – výpočet bolestného a náhrada za ztížené společenské podmínky (jedná se o trvalé následky).
 2. Náhrada za ztrátu výdělku – ztráta na výdělku v době pracovní neschopnosti ztráta na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti (renta).
 3. Náhrada za náklady spojené s léčením – veškeré účelně vynaložené náklady (jízdné, léky, péče o osobu blízkou).
 4. Nárok na náhradu věcné škody – je možné žádat o kompenzaci, pokud došlo k poškození věci osobního charakteru.

Na kompenzaci mají nárok i pozůstalí

Tragická situace nastává, pokud skončil pracovní úraz smrtí poškozeného. Pracovní úraz https://www.poradnaodskodneni.cz/nahrada-skody-pracovni-uraz bude tedy projednáván s pozůstalými. Pracovní úraz s následkem smrti se řeší jednorázovým odškodněním:

 1. Náhradou za přiměřené náklady na pohřeb.
 2. Náklady na výživu pro pozůstalé.
 3. Náhradou věcné škody.
 4. Náklady, které byly spojené s léčením.

Náhrada škody je určována především kvalitou lékařského posudku. Výpočtem takzvaného bodového hodnocení se zabývá ve většině případech praktický lékař.

 • Přetížení lékaři většinou nemají čas bodové hodnocení do formulářů pojišťovny vyplňovat.
 • Doplatí na to pochopitelně poškozený.

Je tedy nutné proti této újmě na svých právech účinně se bránit.

Mohlo by se vám také líbit...