Category

Vždělání

Category

Vždělání

Připravte se k maturitě

. Pokud stále odkládáte vypracování maturitní otázek, tak co nejdříve napravte. S přípravou k maturitní zkoušce byste měli začít už několik měsíců…

Už staří Římané

. Umíte latinsky? Většina z Vás mi, s největší pravděpodobností, odpoví záporně. Pokud nejste zaměstnáni v určitých odborných profesích, kde je znalost…

Problem Solving Tutor

. Vzdělávat se je potřeba v každém věku, o tom nepochybuje nikdo z nás. Ne jedna studie ukazuje, že svěží mysl, trénink…

Jazyky – věčný to boj

. Povýšili jste a v práci po vás požadují kromě mateřštiny znalost dalšího cizího jazyka. Nebo se chystáte na dovolenou do…

Chtěli byste mobilní dům?

. Není sporu o tom, že chaloupka na muří nožce není ničím jiným než fikcí. Ale stejně tak už všichni…

Domácí výuka

. Nejste spokojeni s kvalitou dnešního školského systému? Máte pocit, že dnešní výuka je zaměřena více na memorování, než propojování znalostí…