Vždělání

Domácí výuka


Nejste spokojeni s kvalitou dnešního školského systému? Máte pocit, že dnešní výuka je zaměřena více na memorování, než propojování znalostí do souvislostí a zaměření se na umění si informaci spíše vyhledat?

Ať tak či onak, od roku 1998 máte v České republice možnost vzdělávat svoje dítě doma, pokud splníte několik podmínek. Do zákona bylo ukotveno až v roce 2005. Výuka dětí doma nachází čím dál větší oblibu ve světě, setkat se s ní můžeme ve Spojených státech až po konzervativnější Japonsko. Zajímavostí je, že ve vyspělém Německu byla výuka dětí doma zrušena.

Pojďme se podívat, jaké jsou podmínky pro možnost výuky dětí doma. Jaké výhody a nevýhody vzdělávání našich dětí doma nám to přináší.
Podmínky pro výuku dětí doma v České republice:
•        výuka je pouze pro dítě na prvním stupni základní školy,
•        zákonný zástupce musí písemně oznámit, jakým způsobem bude zabezpečovat materiální, technické a prostorové vzdělávání žáka,
•        je potřeba nechat dítě pravidelně přezkušovat u školy, pod kterou spadá – obvykle dvakrát do roka,
•        nutné doložit doklady osoby vyučující dítě – přinejmenším středoškolské vzdělání s maturitou,
•        nutné je doložit i vyjádření školského poradenského zařízení (například pedagogicko-psychologická poradna) o případných specifikách a potřebách dítěte v individuální výuce (například poruchy dyslexie apod.).

Výhody výuky doma:
•        dítě se necítí stresované,
•        věnuje se výuce toho, co mu jde, a rozvíjíte do hloubky a můžete se individuálně zaměřit na jeho problémy,
•        výuka probíhá v domácím prostředí, které je dítěti bližší,
•        lépe se překonávají nemoci, které ani doma nehrozí,
•        odpadá problém dopravy, vyzvedávání dítěte ze školy.

Nevýhody výuky doma:
•        dítě může mít později problém se začleněním do kolektivu,
•        materiálně i finančně náročnější,
•        problematika s autoritou – dítě se nemusí naučit reagovat na učitele,
•        problematika nedostatečné pedagogické znalosti rodiče.
Je jen na vás, jak posoudíte pro a proti. Některá proti lze vyvážit začleněním dítěte do zájmových kroužků.


Mohlo by se vám také líbit...