Www

Internetové hry kazí dnešním dětem dětství a pohled na svět


Online svět odmalička
Rodiče, kteří si se svým dítětem sednou k papírovým vystřihovánkám nebo si jen otevřou knížku o zvířatech, nad kterou si povídají a ve které se děti inspirují třeba pro pozdější kresbu, v dnešní době rapidně ubývá. Jejich každodenní zábava začíná písmeny www, která umějí vyťukat na klávesnici spolu s potřebným zbytkem adresy odkazující na online hry dříve, než se naučí mnoho dalších věcí.

·         Stavebnice
·         Omalovánky
·         Vystřihovánky
·         Maňásci
·         Autíčka
·         Panenky
·         A další…

Dnešní děti jsou vychovány v duchu, v němž pro ně nic z toho není dostatečně zajímavé. Hmotných hraček si neváží a zajímají je jen internetové online hry.

Nedostatek kreativity
Co naplat, že existuje bezpočet studií, které se zabývají tím, kolik času by mělo dítě denně trávit u počítače. Rodiče jim s radostí vybaví pokojíčky elektronikou a o dětech skoro neví. Chytrý způsob jak potomstvo zabavit, se však jeví jako dobrá volba jen zpočátku.

Později se ukáže, že mnoho z těchto dětí trpí nedostatkem kreativity. Mají potíže nejen ve výtvarné výchově, kdy si neví rady s nůžkami a papírem, ale protože svět online her nepodporuje ani představivost, neporadí si mnohdy s jednoduchými úkoly z matematiky či geometrie.

Chybějící vztah k životnímu prostředí
Další věc, o kterou děti přicházejí, je vztah k životnímu prostředí. Kromě nedostatečných znalostí vegetace a zvířat ve svém bezprostředním okolí jim chybí celkový pohled na jejich životní prostředí. Skutečný svět se pro ně při pobytu v online hře stává čímsi imaginárním a nechápou, že by si měly uvědomovat ekologické problémy, zapojit se do třídění odpadu atd.

Proběhly pokusy, při nichž byly malé děti vystaveny kontaktu s domácími mazlíčky jako je králík nebo křeček. Zatím co děti starších generací by se nadšeně vrhly na roztomilé zvířátko, dnešní děti se chovají bojácně, jako by je viděli poprvé, a neví, jak se k němu mají postavit. Mnohé z nich nebyly ani schopny dané zvíře správně pojmenovat.

Mohlo by se vám také líbit...