29.9.2022

Klokani

Klokani jsou velmi rozsáhlá čeleď vačnatců. Jsou druhou nejobsáhlejší čeledí tohoto nadřádu. Jedná se o 54 druhů zvířat. Často jsou zaměňováni s klokánkovitými, kterým se svým vzhledem velice podobají.  Dosahují značných rozměrů. Jsou převážně býložravci. Dělí se na pozemní a stromové druhy. Stromoví klokani nemají zadní končetiny tak dlouhé.

Stavba těla
Klokani jsou poměrně velcí vačnatci. Mezi jednotlivými druhy však panují značné rozdíly. Mohou se tak z váhy necelého kilogramu dostat téměř ke 100 kilogramům. Mají drobnou a značně protáhlou hlavu s dlouhýma ušima, které jim pomáhají snižovat tělesnou teplotu. Mají také značně velké oči. Na každé straně lebky mají čtyři páry stoliček.

Přední zuby se často opotřebují, ovšem klokanům dorůstají nové a to až do vyčerpání posledního páru – to však neplatí pro klokany rudé. Ti mají neomezený počet sad zubů. Krk je krátký. Přední končetiny jsou poněkud zakrnělé. Tělo je protáhlé s velmi pružnou páteří.

Jsou typicky prohnutí a vyhrbení. Nejmasivnější jsou zadní končetiny. Jsou velmi silné, se silnými kostmi. Klouby jsou velké a odolné. Tlapy s čtyřmi až pěti prsty jsou protáhlé a úzké. K odrážení používají zejména čtvrtý a pátý prst. Třetí a druhý prst jsou naopak srostlé dohromady. Palec obvykle klokani nemají, může ale být pouze zakrnělý. Jsou to ploskochodci. Ocas je silný a robustní. Slouží k udržování rovnováhy během obvyklého skákání.

Život
Klokani se dožívají průměrně deseti až dvaceti let. Mohou se však dožít i vyššího věku. Jsou to býložravci. Jedí trávu, výhonky, listí, kapradiny a případně také i lesní plody. Do svého jídelníčku si mohou stejně jako jiní vačnatci zařadit i jedovaté rostliny.

Mláďata se rodí po zhruba čtyřiceti dnech březosti nevyvinutá. Jsou holá a slepá bez pořádně vyvinuté anatomie svalů a kostí. Ve vaku jsou asi sedm měsíců. Poté začnou vykukovat a poté i vylézat ven. Poblíž matky se drží do dvou let svého života. Klokani se pohybují charakteristickým skákáním. Tento způsob pohybu je mnohem efektivnější než lidský či koňský běh.