Ekonomika

Pohled na naši krajinu je často smutný


Snad patříte k těm, kteří vnímají přírodu jako součást života, všímáte si změn, které způsobili lidé, jež nejsou dobrými hospodáři. Proč? Protože zákony v naší zemi jsou už po mnoha let přizpůsobeny tomu, jak co nejdříve vše proměnit na „rychlé peníze“. A vůbec se při vytváření zákonů nepřihlíželo na budoucnost krajiny.

Už víme, jak nás dokáže potrápit extrémní sucho. Jezdíme na dovolenou, na výlety do přírody, abychom si odpočinuli, ale dost často jsme zklamaní, jak se kdysi nádherný les proměnil jen v holý kopec, lány jsou často jen žluté od vysazené řepky, stromy u silnic a říčky mizejí a pokud víte, že někde byly studně a čisté prameny vody, tak tam už nic není…Už zmizely meze, remízky a mokřiny, které dokázaly dešťovou vodu zadržet.

Už se dávno ví, že extrémní sucho bude postihovat naší zem čím dál častěji. A špatný způsob hospodaření v našich lesích a polích přispělo k tomu, že podzemní voda rychle ubývá, přívalové deště způsobují záplavy. Pak nastává sucho a zem je vyprahlá, protože voda z těchto dešťů se do země nedokáže rychle vsáknout. Nic jí nezadrží, jako kdysi remízky a meze. Odteče rychle vytvořenými betonovými koryty pryč…

Když se podíváme na statistiky, tak zjištěné informace jsou katastrofální. Například to, že zemědělská půda před necelými 120 lety dokázala vsáknout 10,8miliard m3 vody a dnesje to pouze5miliard m3 vody.

Dobrá zpráva je ta, že Ministerstvo životního prostředí ČR už nějakou dobu spolu s ostatními resorty pracují na Národním akčním plánu – adaptaci na změnu klimatu. Je připravený seznam opatření, který je pro boj se suchem nezbytný. Protože veškerá zemědělská půda, pole a louky jsou ohroženy z 50% vodní a větrnou erozí. Například obrannou proti větrné erozi je vysazování nových větrolamů a zároveň vysazovaní hustších rostlinných pokryvů.
 
Važme si své přírody, važme si vody a podle toho se chovejme.
Když budeme mít znovu při potocích a sadech zdravé stromy, s dostatkem dobré vody jim nebudou vadnout listy, pak budou stále plodit pro nás ovoce, které je pro nás lékem.

Mohlo by se vám také líbit...