Www

Internet využívají hojně také školy

Internet vládne světem. Internet hojně využívají také všechny školy. Mateřské, ale především základní, střední a vysoké. Obvykle se jedná o stránky, na kterých najdete opravdu neuvěřitelné množství informací. Počínaje školními aktivitami, přes rozvrhy hodin, jídelníčky a v neposlední řadě je to elektronická žákovská knížka.
 monitory na stole

Elektronické žákovské knížky

Elektronické žákovské knížky fungují už řadu let. Samozřejmě, abyste se mohli podívat na klasifikaci svého dítěte, potřebujete přihlašovací jméno a heslo. Žákovská knížka není veřejná. Rodiče elektronické žákovské knížky samozřejmě kvitují s nadšením. Víte, jak to bylo v dobách papírových žákovských knížek. Ti méně zodpovědní rodiče často zapomněli si v pátek říci o žákovskou. Děti měli tisíce důvodů, proč jim to nepřipomínat. Velmi často děti cíleně papírové žákovské knížky schovávali a zatajovali, jen aby nemuseli s pravdou ven. Nebylo žádnou výjimkou, že se žákovská knížka záhadně ztratila. To samozřejmě u elektronické žákovské knížky není možné.  Rodiče tak sledují klasifikaci svých dětí mnohem častěji, než tomu bylo dříve. Mnohem snadněji přijdou například na to, že jejich dítě se ve škole zhoršilo. Mnozí rodiče sledují prospěch ze svého zaměstnání. Ti, kteří nepracují v kanceláři a nemají k dispozici počítač nebo laptop si prospěch prohlížejí díky tabletu nebo chytrému telefonu.
mobil na sešitě 

Papírové vkladní knížky

Samozřejmě papírové žákovské knížky ještě existují, ale slouží především k tomu, abyste podepsali, že jste se podívali do elektronické žákovské knížky. V té ostatně najdete nejen informace o prospěchu. To, co rodiče zajímá je samozřejmě absence dětí. Zvláště ty větší mají občas tendence chodit za školu a díky elektronické žákovské knížce je tento neduh velmi snadno odhalitelný. A v neposlední řadě tam je k dispozici rozvrh hodin. Ti zodpovědnější učitelé tam dokonce píší i domácí úkoly. Jedná se tedy o skvělého pomocníka pro každého rodiče.

Mohlo by se vám také líbit...